Ilośc elementów bez limitu
Automatyczne Raporty
Lista Mailingowa
Własne style i udostepnienie

Co potrafi Maility?

1. Generowanie nieograniczonej ilo??ci formularzy z nieograniczon? ilo??c? element??w:

2. Generowanie raport??w - raporty z diagramami generuj? si? automatycznie, ka??dy wiersz ankiety mo??na podejrze? oraz wydrukowa?.

3. Swoje style ankiet - mo??esz precyzyjnie dopasowa? wygl?d ankiety pod swoje potrzeby:

4. Udost?pni? ankiet? na swojej stronie. Mo??esz pobra? specialny kod, kt??ry pozwoli zintegrowac Twoj? stron? WWW i Ankiet? Maility!